Rekrutacja Technikum

WAŻNE TERMINY

Ważne terminy:

 • DRZWI OTWARTE : 25 kwietnia 2017r. (wtorek) godz.16.00;
 • Składanie dokumentów: od 22 maja 2017r do 9 czerwca 2017r;
 • Dostarczenie poświadczonych kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego: do 26 czerwca  2017r. (poniedziałek  do godz. 15.00);
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  do szkoły: 12 lipca 2017 (środa);
 • Potwierdzenie woli podjęcia nauki w  szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego: 20 lipca 2017r. (poniedziałek  do godz.12.00).
 • Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły 21 lipca 2017r. (piątek)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wymagane dokumenty:

 • Podanie na druku wydanym w sekretariacie szkoły lub pobranym ze strony internetowej;
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum;
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • 3 fotografie;
 • Kopia aktu urodzenia;
 • Karta zdrowia ucznia;

Najnowsze

Popularne