Rekrutacja ZSZ/Szkoła Branżowa

UWAGA Uczniowie Branżowej Szkoły: do dnia 20 lipca należy przedłożyć do szkoły zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Podanie na druku wydanym w sekretariacie szkoły lub pobranym ze strony internetowej;
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum;
  • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
  • 3 fotografie;
  • Kopia aktu urodzenia;
  • Karta zdrowia ucznia;

Najnowsze

Popularne