Profil dziennikarsko-prawniczy 

Profil dziennikarsko-prawniczy przewidziany jest dla osób  o zainteresowaniach humanistycznych, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w życiu zawodowym. Uczniowie poznają tajniki warsztatu dziennikarza pracującego w gazecie czy portalu internetowym oraz radiu i telewizji. Dzięki zajęciom z retoryki  i komunikacji interpersonalnej nauczą się prowadzić i wygrywać spory oraz debaty, co przyda się nie tylko przyszłym prawnikom.