Profil mundurowy

Profil służb mundurowych to propozycja dla młodych, aktywnych ludzi. Uczniowie rozwijają swoje kompetencje, biorąc  udział w spotkaniach i ćwiczeniach z przedstawicielami służb mundurowych (straż, policja, wojsko) uczelniami wyższymi (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa). Podnoszą swoje kwalifikacje podczas zajęć z pierwszej pomocy, a zainteresowani również podczas nauki pływania.