Profil psychologiczno-pedagogiczny

Ten profil jest stworzony dla osób, które chcą zrozumieć mechanizmy rządzące zachowaniem człowieka i rozwinąć empatię, wrażliwość na potrzeby innych oraz postawy prospołeczne.  To oferta dla przyszłych pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, opiekunów, pracowników socjalnych, terapeutów, pracowników HR, nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz pozostałych humanistów.  Ucząc się w tej klasie będziesz mógł:

  • uczestniczyć w dodatkowych warsztatach z zakresu pedagogik i psychologii,
  • odbywać praktyki pedagogiczne z dziećmi z różnych grup wiekowych (przedszkole, szkoła podstawowa),
  • aktywnie działać w wolontariacie.