KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 

 

1. Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

4.09.2023 r.

godz. 7.30 uroczyste ślubowanie

uczniów klas pierwszych, następnie spotkanie z wychowawcami w klasach.

godz. 9.15 klasy 2,3,4 LO, klasy 2,3,4,5 Technikum, klasy 2,3 BS I-stopnia

spotkanie z wychowawcami w klasach wg harmonogramu

5.09.2023 r. Msza św. godz. 7.30 w kościele św. Józefa

 

2. Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2023

3. Ferie zimowe

12 – 25 lutego 2024

4. Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024

5. Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024

 

6. Egzamin maturalny

 

7 – 24 maja 2024 – część pisemna

11 – 16 maja (oprócz 12 maja), 20 – 25 maja 2024 – część ustna

deklaracja wstępna – 30 września 2023

deklaracjo ostateczna – 7 lutego 2024

7. Egzaminy zawodowe

SESJA ZIMA 2024

09 stycznia 2024 egzamin praktyczny

F 2019 – kwalifikacja SPL 04

od 10 do 15 stycznia 2024 egzaminy pisemne

F 2019 (według ustalonego w szkole harmonogramu)

od 15 do 18 stycznia 2024 egzamin praktyczny

 F 2019 – kwalifikacja INF 03

(według ustalonego w szkole harmonogramu)

- składanie deklaracji – do 15 września 2023 (dla zdających w sesji zima) F 2019

SESJA LATO 2024

03 czerwca 2024 F 2019 egzamin praktyczny

F 2019 model d

od 04 do 10 czerwca 2024 egzamin pisemny

F 2019 (według ustalonego w szkole harmonogramu)

od 03 do 19 czerwca 2024 egzamin praktyczny

 F 2019 model w, wk, dk

- składanie deklaracji – do 07 lutego 2024 (dla zdających w sesji lato) F 2019

8. Egzaminy poprawkowe

20.08.2024 – poprawkowy egzamin maturalny – część pisemna

21.08.2024 – poprawkowy egzamin maturalny – część ustna

26 – 27.08.2024 – egzaminy poprawkowe LO, TECHNIKM, BS I Stopnia

 

9. Praktyki zawodowe dla klas technikum

 

3 TL – 26.02 - 22.03 2024

3 TI - 3 - 30.04.2024

4 TL – 6 - 31.05.2024

 

10. Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

26.04.2024 - klasy 4 LO i 5 TECH

21.06.2024 – dla pozostałych klas Zespołu Szkół

11. Dni ustawowo wolne od zajęć

14.10.2023 – Dzień Edukacji Narodowej

01.11.2023 – Wszystkich Świętych

11.11.2023 - Narodowe Święto Niepodległości

01.01.2024 – Nowy Rok

06.01.2024 – Święto Trzech Króli

01.05.2024 – Święto Pracy

03.05.2024 – Narodowe Święto 3 – Maja

30.05.2024 – Boże Ciało

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

1. Dla klas 4 LO i 5 Technikum

Klasyfikacja śródroczna

16.11.2023 – wystawienie proponowanej oceny niedostatecznej z nauczanego

przedmiotu lub prawdopodobieństwa nieklasyfikowania

24.11.2023 – ostateczny termin poinformowania przez wychowawców rodziców

uczniów o przewidywanej ocenie niedostatecznej lub

prawdopodobieństwie nieklasyfikowania

13.12.2023 – ustalenie ocen śródrocznych

2. Dla pozostałych klas Zespołu Szkół

Klasyfikacja śródroczna

14.12.2023 – wystawienie proponowanej oceny niedostatecznej z nauczanego

przedmiotu lub prawdopodobieństwa nieklasyfikowania 22.12.2023 – ostateczny termin poinformowania przez wychowawców rodziców

uczniów o przewidywanej ocenie niedostatecznej lub

prawdopodobieństwie nieklasyfikowania

10.01.2024 – ustalenie ocen śródrocznych

3. Dla klas 4 LO i 5 Technikum

Klasyfikacja roczna

22.03.2024 – wystawienie proponowanej oceny niedostatecznej z nauczanego

przedmiotu lub prawdopodobieństwo nieklasyfikowania

02.04.2024 – ostateczny termin poinformowania przez wychowawców rodziców

uczniów o przewidywanej ocenie niedostatecznej lub

prawdopodobieństwie nieklasyfikowania

15.04.2024 – termin wystawienia proponowanych rocznych ocen z zajęć

edukacyjnych oraz oceny z zachowania

19.04.2024 – ustalenie ocen rocznych

4. Dla pozostałych klas Zespołu Szkół

Klasyfikacja roczna

17.05.2024 – wystawienie proponowanej oceny niedostatecznej z nauczanego

przedmiotu lub prawdopodobieństwa nieklasyfikowania

28.05.2024 – ostateczny termin poinformowania przez wychowawców rodziców

uczniów o przewidywanej ocenie niedostatecznej bądź o prawdopodobieństwie nieklasyfikowania

11.06.2024 – termin wystawienia proponowanych rocznych ocen z zajęć edukacyjnych oraz oceny z zachowania

14.06.2024 – ustalenie ocen rocznych

SPOTKANIA Z RODZICAMI – ZEBRANIA i DYŻURY

1. Informacyjno - organizacyjne

12.09.2023 – godz. 17.30 – zebranie z rodzicami uczniów klas 2, 3, 4 LO,

2,3,4,5 Technikum oraz 2, 3 BS – I stopnia – tylko

wychowawcy klas i specjaliści oraz kadra kierownicza

13.09. 2023 – godz. 17.00 – zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas pierwszych – wychowawcy, specjaliści, nauczyciele

uczący w klasach pierwszych oraz kadra kierownicza

25.09.2023 – godz. 18.00 – zebranie Rady Rodziców Szkoły

2. Informacja o postępach w nauce i zachowaniu

Obecni wszyscy nauczyciele

21.11.2023 - godz. 17.30 – zebranie z rodzicami uczniów klas 4 LO i klasy

5 TECHNIKUM

21.11.2023 - godz. 17.30 – 19.00 dyżur pedagogiczny wszystkich nauczycieli dla

rodziców uczniów wszystkich klas

oraz dla rodziców uczniów pozostałych klas

26.03.2024 - godz. 17.30 – zebranie z rodzicami uczniów klas 4 LO i klasy

5 TECHNIKUM

26.03.2024 - godz. 17.30 – 19.00 dyżur pedagogiczny nauczycieli dla rodziców uczniów wszystkich klas

21.05.2024 - godz. 17.30 – zebranie z rodzicami uczniów klas 1,2,3 LO,

1,2,3,4 TECHNIKUM, 1,2,3 BS

godz. 18.00 – 19.00 dyżur pedagogiczny nauczycie

16. 01.2024 - godz. 17.30 – zebranie z rodzicami uczniów klas 1,2,3 LO, 1,2,3,4 TECHNIKUM, 1,2,3 BS

godz. 18.00 – 19.00 dyżur pedagogiczny nauczycieli dla rodziców

uczniów klas 4 LO i klasy 5 TECHNIKUM