KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Rozpoczęcie zajęć dla liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia 1 września 2020 r.

Rozpoczęcie zajęć dla liceum dla dorosłych  11 września 2020 r.

Zakończenie zajęć w klasach 3 liceum ogólnokształcące i 4 technikum 30 kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć w pozostałych klasach  25 czerwca 2021 r.

 

Organizacja roku szkolnego

I okres dla klas 3 liceum ogólnokształcące i 4 technikum:              01.09.2020-08.12.2020

II okres dla klas 3 liceum ogólnokształcące i 4 technikum:             09.12.2020-31.08.2021

I okres dla pozostałych klas:                                                           01.09.2020-26.01.2021

II okres dla pozostałych klas:                                                          27.01.2021-31.08.2021

I semestr dla 2, 3 roku liceum dla dorosłych:                                 11.09.2020-22.12.2020

II semestr dla 2, 3 liceum dla dorosłych:                                         23.12.2020-31.08.2021

 

Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020 – 31 grudnia 2020

Ferie zimowe 04 – 17 stycznia 2021

Wiosenna przerwa świąteczna 01 kwietnia 2021 – 06 kwietnia 2021

Ferie letnie 26 czerwca 2021 – 31 sierpnia 2021

 

Egzaminy

Pisemny egzamin maturalny: 4 maja 2021 – 20 maja 2021

Ustny egzamin maturalny: 7 maja 2021 – 20 maja 2021

- składanie deklaracji wstępnej – 30 września 2020

- składanie deklaracji ostatecznej – 7 lutego 2021

 

Egzaminy zawodowe: styczeń/luty 2021

- składanie deklaracji – do 11.09. 2020 r.

- egzamin pisemny – 12 stycznia 2021

- egzamin praktyczny – zgodnie z harmonogramem ustalonym przez OKE

 

Egzaminy zawodowe: czerwiec/lipiec 2021

- składanie deklaracji – do 7 lutego 2021

- egzamin pisemny – 22 czerwca 2021

- egzamin pisemny – zgodnie z harmonogramem ustalonym przez OKE

 

Praktyki zawodowe:

3 TIL – 01 -26 lutego 2021

2 TIP, 2 TLP – 01 – 26 marca 2021

2 TIG, 2 TLG – 04-31  maja 2021

 

Spotkania z rodzicami:

02.09.2020 

- godz. 17.30 – zebranie z rodzicami klas 1 liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia

- godz. 18.15 – zebrania z rodzicami klas 2 liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia

03.09.2020

- godz. 17.30 – zebranie z rodzicami klas:

- 3 liceum ogólnokształcącego,

- 2, 3, 4 technikum,

- 2, 3 branżowej szkoły I stopnia

17.11.2020

- godz. 17.30 – zebranie z rodzicami klas 1 liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia

- godz. 18.15 – zebrania z rodzicami klas

- 3 liceum ogólnokształcącego,

- 4 technikum

18.11.2020

- godz. 17.30 – zebranie z rodzicami klas

- 2 liceum ogólnokształcącego,

- 2, 3 technikum,

- 2, 3 branżowej szkoły I stopnia

26.01.2021

- godz. 17.30 – zebranie z rodzicami klas

- 1, 2  liceum ogólnokształcącego,

- 1 technikum,

- 1 branżowej szkoły I stopnia

27.01.2021

- godz. 17.30 – zebranie z rodzicami klas

- 3 liceum ogólnokształcącego,

- 2, 3, 4 technikum,

- 2, 3 branżowej szkoły I stopnia

23.03.2021

- godz. 17.30 – zebranie z rodzicami klas

- 1, 2  liceum ogólnokształcącego,

- 1 technikum,

- 1 branżowej szkoły I stopnia

24.03.2021

- godz. 17.30 – zebranie z rodzicami klas

- 3 liceum ogólnokształcącego,

- 2, 3, 4 technikum,

- 2, 3 branżowej szkoły I stopnia

18.05.2021

- godz. 17.30 –zebranie z rodzicami klas

- 1, 2  liceum ogólnokształcącego,

- 1 technikum,

- 1 branżowej szkoły I stopnia

19.05.2021

- godz. 17.30 – zebranie z rodzicami klas

- 2, 3 technikum,  

- 2, 3 branżowej szkoły I stopnia

 

Dni wolne od zajęć:

02.11.2020 – Dzień Zaduszny

06.05.2021 – egzamin pisemny z języka angielskiego poziom podstawowy

07.05.2021 - egzamin pisemny z języka angielskiego poziom rozszerzony

04.06.2021 – piątek po Bożym Ciele

21.06.2021 - egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – Technik Logistyk

22.06.2021 – egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie