SPOTKANIE Z NAUKĄ W OPALENICY

Tradycją opalenickiego Zespołu Szkół są spotkania z przedstawicielami świata nauki, którzy pokazują młodzieży liceum, technikum i gimnazjum nowe możliwości interpretowania świata. 20 listopada w Opalenicy gościła prof. dr hab. Eliza Grzelak – wykładowca UAM, pracownik Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie.

Pani profesor wygłosiła dwa wykłady. Pierwszy dotyczył języka nienawiści, który rozpowszechnia się w wielu dziedzinach życia, a szczególnie w komunikacji internetowej. Słuchacze zostali jednocześnie zmuszeni do refleksji nad preferowanymi przez siebie sposobami komunikowania się, a także nad zagrożeniami wynikającymi z używania języka nienawiści. Z kolei drugi wykład poświęcony został różnicom pomiędzy światami kobiet i mężczyzn. Pani profesor skupiła się przede wszystkim na różnicach w sferze języka, uwzględniając przy tym różne konteksty.

Oba wykłady były doskonałą okazją do spotkania się z akademickim punktem widzenia, który wbrew powszechnemu mniemaniu nie okazał się zbyt hermetyczny.

Izabela Trzeciak

Najnowsze

Popularne