• Kalendarz roku szkolnego

   • Kalendarz roku szkolnego

   •  

     

    1. Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

    4.09.2023 r.

    godz. 7.30 uroczyste ślubowanie

    uczniów klas pierwszych, następnie spotkanie z wychowawcami w klasach.

    godz. 9.15 klasy 2,3,4 LO, klasy 2,3,4,5 Technikum, klasy 2,3 BS I-stopnia

    spotkanie z wychowawcami w klasach wg harmonogramu

    5.09.2023 r. Msza św. godz. 7.30 w kościele św. Józefa

     

    2. Zimowa przerwa świąteczna

     

    23 – 31 grudnia 2023

    3. Ferie zimowe

    12 – 25 lutego 2024

    4. Wiosenna przerwa świąteczna

    28 marca – 2 kwietnia 2024

    5. Ferie letnie

    22 czerwca – 31 sierpnia 2024

     

    6. Egzamin maturalny

     

    7 – 24 maja 2024 – część pisemna

    11 – 16 maja (oprócz 12 maja), 20 – 25 maja 2024 – część ustna

    deklaracja wstępna – 30 września 2023

    deklaracjo ostateczna – 7 lutego 2024

    7. Egzaminy zawodowe

    SESJA ZIMA 2024

    09 stycznia 2024 egzamin praktyczny

    F 2019 – kwalifikacja SPL 04

    od 10 do 15 stycznia 2024 egzaminy pisemne

    F 2019 (według ustalonego w szkole harmonogramu)

    od 15 do 18 stycznia 2024 egzamin praktyczny

     F 2019 – kwalifikacja INF 03

    (według ustalonego w szkole harmonogramu)

    - składanie deklaracji – do 15 września 2023 (dla zdających w sesji zima) F 2019

    SESJA LATO 2024

    03 czerwca 2024 F 2019 egzamin praktyczny

    F 2019 model d

    od 04 do 10 czerwca 2024 egzamin pisemny

    F 2019 (według ustalonego w szkole harmonogramu)

    od 03 do 19 czerwca 2024 egzamin praktyczny

     F 2019 model w, wk, dk

    - składanie deklaracji – do 07 lutego 2024 (dla zdających w sesji lato) F 2019

    8. Egzaminy poprawkowe

    20.08.2024 – poprawkowy egzamin maturalny – część pisemna

    21.08.2024 – poprawkowy egzamin maturalny – część ustna

    26 – 27.08.2024 – egzaminy poprawkowe LO, TECHNIKM, BS I Stopnia

     

    9. Praktyki zawodowe dla klas technikum

     

    3 TL – 26.02 - 22.03 2024

    3 TI - 3 - 30.04.2024

    4 TL – 6 - 31.05.2024

     

    10. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     

    26.04.2024 - klasy 4 LO i 5 TECH

    21.06.2024 – dla pozostałych klas Zespołu Szkół

    11. Dni ustawowo wolne
    od zajęć

    14.10.2023 – Dzień Edukacji Narodowej

    01.11.2023 – Wszystkich Świętych

    11.11.2023 - Narodowe Święto Niepodległości

    01.01.2024 – Nowy Rok

    06.01.2024 – Święto Trzech Króli

    01.05.2024 – Święto Pracy

    03.05.2024 – Narodowe Święto 3 – Maja

    30.05.2024 – Boże Ciało

    KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

    1. Dla klas 4 LO i 5 Technikum

    Klasyfikacja śródroczna

    16.11.2023 – wystawienie proponowanej oceny niedostatecznej z nauczanego przedmiotu lub prawdopodobieństwa nieklasyfikowania

    24.11.2023 – ostateczny termin poinformowania przez wychowawców rodziców uczniów o przewidywanej ocenie niedostatecznej lub prawdopodobieństwie nieklasyfikowania

    13.12.2023 – ustalenie ocen śródrocznych

    2. Dla pozostałych klas Zespołu Szkół

    Klasyfikacja śródroczna

    14.12.2023 – wystawienie proponowanej oceny niedostatecznej z nauczanego przedmiotu lub prawdopodobieństwa nieklasyfikowania 

    22.12.2023 – ostateczny termin poinformowania przez wychowawców rodziców uczniów o przewidywanej ocenie niedostatecznej lub prawdopodobieństwie nieklasyfikowania

    10.01.2024 – ustalenie ocen śródrocznych

    3. Dla klas 4 LO i 5 Technikum

    Klasyfikacja roczna

    22.03.2024 – wystawienie proponowanej oceny niedostatecznej z nauczanego przedmiotu lub prawdopodobieństwo nieklasyfikowania

    02.04.2024 – ostateczny termin poinformowania przez wychowawców rodziców uczniów o przewidywanej ocenie niedostatecznej lub prawdopodobieństwie nieklasyfikowania

    15.04.2024 – termin wystawienia proponowanych rocznych ocen z zajęć edukacyjnych oraz oceny z zachowania

    19.04.2024 – ustalenie ocen rocznych

    4. Dla pozostałych klas Zespołu Szkół

    Klasyfikacja roczna

    17.05.2024 – wystawienie proponowanej oceny niedostatecznej z nauczanego przedmiotu lub prawdopodobieństwa nieklasyfikowania

    28.05.2024 – ostateczny termin poinformowania przez wychowawców rodziców uczniów o przewidywanej ocenie niedostatecznej bądź o prawdopodobieństwie nieklasyfikowania

    11.06.2024 – termin wystawienia proponowanych rocznych ocen z zajęć edukacyjnych oraz oceny z zachowania

    14.06.2024 – ustalenie ocen rocznych

    SPOTKANIA Z RODZICAMI – ZEBRANIA i DYŻURY

    1. Informacyjno-organizacyjne

    12.09.2023 – godz. 17.30 – zebranie z rodzicami uczniów klas 2, 3, 4 LO, 2,3,4,5 Technikum oraz 2, 3 BS – I stopnia – tylko
    wychowawcy klas i specjaliści oraz kadra kierownicza

    13.09. 2023 – godz. 17.00 – zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas pierwszych – wychowawcy, specjaliści, nauczyciele uczący w klasach pierwszych oraz kadra kierownicza

    25.09.2023 – godz. 18.00 – zebranie Rady Rodziców Szkoły

    2. Informacja o postępach
    w nauce i zachowaniu

    Obecni wszyscy nauczyciele

    21.11.2023 - godz. 17.30 – zebranie z rodzicami uczniów klas 4 LO i klasy 5 TECHNIKUM

    21.11.2023 - godz. 17.30 – 19.00 dyżur pedagogiczny wszystkich nauczycieli dla rodziców uczniów wszystkich klas oraz dla rodziców uczniów pozostałych klas

    26.03.2024 - godz. 17.30 – zebranie z rodzicami uczniów klas 4 LO i klasy 5 TECHNIKUM

    26.03.2024 - godz. 17.30 – 19.00 dyżur pedagogiczny nauczycieli dla rodziców uczniów wszystkich klas

    21.05.2024 

    godz. 17.30 – zebranie z rodzicami uczniów klas 1,2,3 LO, 1,2,3,4 TECHNIKUM, 1,2,3 BS
    godz. 18.00 – 19.00 dyżur pedagogiczny nauczycie

    16. 01.2024

    godz. 17.30 – zebranie z rodzicami uczniów klas 1,2,3 LO, 1,2,3,4 TECHNIKUM, 1,2,3 BS
    godz. 18.00 – 19.00 dyżur pedagogiczny nauczycieli dla rodziców uczniów klas 4 LO i klasy 5 TECHNIKUM